КАСТИВА

КАСТИВА

ул. Ами Буе 72, ет. 4
София,
България
23.2991503
42.6854695
UserLikes
Име: КАСТИВА
Адрес: София, ул. Ами Буе 72, ет. 4
Телефони: text to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.kastiva.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Средства за автоматизация
Дейност:

Доставка на комплексна палета технически средства за автоматизация и пълен инженеринг

Ключови думи: инженерингови решения, автоматизация, машини, системи за автоматизация, индустриални софтуерни продукти

За нас

КАСТИВА предлага комплексни инженерингови решения в областта на автоматизацията на машини и процеси: 
- Доставка на комплексна палета технически средства за автоматизация и пълен инженеринг 
- Системи за автоматизация, индустриални мрежи и индустриални софтуерни продукти 
- Контролно-измервателна апаратура 
- Регулираща техника 
- Вакуумпомпи и компресори 
- Индустриални UPS, захранващи модули 
- Пълен инженеринг – от проектиране до пуск


Избрани проекти през последните 5 години: 
- Асарел Медет АД – Система за автоматизация на технологичния процес на цялата фабрика. 
- Каменица АД, гр. Пловдив: 
Система за управление на температури на съдове за ферментация на бира 
Модернизация на компресор 
- Астра Финанс, гр. Русе: 
Преустройство на силози за пясък в силози за зърно 
Завод за производство на биогорива (комплексен КИП – от проектиране до внедряване) 
- Балканфарма АД, гр. Дупница


Комплексна инженерингова услуга за изграждане на Автоматизирана система за контрол и управление на външното водоснабдяване на БАЛКАНФАРМА АД, гр. Дупница 
Система за приготвяне на разтвори за гранулиране в Таблетен цех 3 
Система за измерване на разход на разтвори при процес обвиване на таблети 
Комплексна Автоматизирана система на Таблетен цех 2 
Комплексна Автоматизирана система на Таблетен цех 3 
Система за енергиен мониторинг – в процес на изграждане

 

Открийте ни в Google+